Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
Innholdsfortegnelse
  
   
I. Part - Om Egnens naturlige Beskaffenhed
§ 1 Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc.
§ 2 Nøiere Underretning om Jord-og Bierggrundens Beskaffenhed, samt Situation.
§ 3 Om Luftens Beskaffenhed.
§ 4 Om Vandene, de ordinaire og mineralske.
§ 5 Om Jord-og Steen-Arter, item forstenede Ting.
§ 6 Om Ertzer, Miniralier og Bergværker pag.53-70 pdf
§ 7 Om Træerne og Skovens Tilstand pag.70-76 pdf
§ 8 Om vildvoxende Urter pag.76-107 pdf
§ 9 Om fiirføddede vilde Dyr pag.108-111 pdf
§ 10 Om Fugle pag.111-119 pdf
§ 11 Om Fiske og Krybdyr pag.119-130 pdf
§ 12 Om Insecter, Orme og Blød-Dyr pag.130-152 pdf
 
 
II. Part - Om Landhuusholdningen,
med den øvrige Indretning og Folket
 
§ 13 Om Jordbruget i Almindelighed. pag.153-161 pdf
§ 14 Jordebruget i sine besynderlige Dele, saasom Rødning, Giødning, Pløining m.m. pag.161-169 pdf
§ 15 De her brugelige Sæde-Slags med deres Behandling og Indhøstning. pag.170-178 pdf
§ 16 Om Engens Behandling item Græsgang eller Havn. pag.179-183 pdf
§ 17 Om Have-Dyrkning pag.183-186 pdf
§ 18 Om Indhegninger, Veie og Broer. pag.186-189 pdf
§ 19 Om Kreaturenes Røgt pag.189-195 pdf
§ 20 Om Fiskerierne. pag.195-201 pdf
§ 21 Om Brug, Næringsveie og Fabriqver pag.201-211 pdf
§ 22 Om Handelen, Priserne og Arbeidslønnen pag.212-225 pdf
§ 23 Om Folkets Character og Tilstand. pag.226-232 pdf
§ 24 Om deres Huse, Husgeraad og Huuslige Oeconomie. pag.232-235 pdf
§ 25 Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. pag.236-240 pdf
§ 26 Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling. pag.241-246 pdf
§ 27 Om stedets øvrige Inddeling i Henseende til det geistlige, civile og militaire. pag.246-255 pdf
§ 28 Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser. pag.256-272 pdf