Stikkordsøk (via Eiker Leksikon)

Eiker Biblografi

000-099
 
Generelle skrifter
Bibliografier
herunder: 015 Lokalhistoriske bibliografier
  016 Fagbibliografier
  017 Generelle emnekataloger
Boksamlinger og aviser
herunder: 020 Biblioteker og boksamlinger
026 Fagbibliotek og dokumentasjonssentra
070 Aviser og journalistikk
100-299
 
Filosofi, etikk, religion
Filosofi, etikk, religion
herunder: 178 Avholdssaken
  250 Prester og menighetsliv
  250.092 Biografier - prester og menighetsarbeidere
  262 Kirkelig organisering og administrasjon
266 Misjon
    272 Hekseprosesser
    280 Kristne kirkesamfunn og sekter
    280.092 Biografier - religiøse ledere utenfor kirken
293 Norrøn mytologi
300-399
 
Statistikk og samfunnsanalyse
Samfunnsanalyse
herunder: 303 Sosiale prosesser
  305 Sosial struktur
  305.23 Barn og ungdom
    310 Statistikk
Politikk
  herunder: 320 Politisk debatt
    324.2 Politiske partier
    324.22 Politiske ledere
  324.3 Politiske organisasjoner og bevegelser
    324.7 Valg og valgkamp
Demografi og bosetning
  herunder: 325 Demografi
    325.1 Innvandring
    325.2 Utvandring
    325 Bosetning
Arbeidsliv og økonomi
  herunder: 331 Arbeidsliv og arbeidsvillkår
    331.8 Fagorganisasjoner og arbeidskonflikter
Banker og bankvesen
Naturressurser og miljøvern
  herunder: 333 Naturressurser
    333.7 Miljøvern
Eiendomsmatrikler
Bransjeorganisasjoner
  herunder: 338.7630 Landbruksorganisasjoner
Rettsvesen
  herunder: 347.01 Domstoler og dømmende myndighet
    347.05 Tvister og rettssaker
Offentlig forvaltning
  herunder: 351 Kongemakt, stat og sentralforvaltning
    352 Lokalforvaltning
    352.1 Skatter og ligningsvesen
Krig og militærvesen
  herunder: 355.3 Militær organisering og administrasjon
    355.7 Forsvarsanlegg
  355.9 Kriger og konflikter
  355.9.092 Biografier - soldater og offiserer
Sosiale problemer og ytelser
  herunder: 361.6 Offentlige hjelpetiltak
    361.7 Private hjelpetiltak
  362.1 Helsestell og sykepleie
  362.17 Sanatorier
    362.29 Rusmiddelspørsmål
    362.5 Fattigdom og fattigpleie
    362.6 Eldreomsorg
    362.7 Barnehjem og skolehjem
    363.7 Miljøproblemer og miljøvern
    363.8 Matforsyning og hungersnød
    364 Kriminalitet
    365 Fengselsvesen
    368 Trygd og forsikring
    369 Almennyttige og veldedige organisasjoner
Skole og utdanning
  herunder: 370 Pedagogikkk og utdanning
    371 Skolevesen
  371.1 Lærere og lærerorganisasjoner
  371.3 Videregående skoler
    374 Voksenopplæring og folkeopplysning
    374.8 Folkehøgskoler
Handel og samferdsel
  herunder: 380.5 Samferdsel
    381 Handel
  381.45674 Trelasthandel
  385 Jernbaner
  386 Båttrafikk på elver og innsjøer
  388.1 Veier
  388.2 Bruer og sundsteder
  388.3 Veitrafikk
  389.1 Mål og vekt
Folkeliv, tradisjoner og folketro
  herunder: 391 Folkedrakter
    394.2 Religiøse høytider
  394.4 Seremonier og jubileer
  398 Folketro
400-499
 
Dialekt, språk og navneskikk
Dialekt, språk og navneskikk
herunder: 412 Stedsnavn
  412 Personnavn
  439.827 Dialekt
500-599
 
Natur
Natur
herunder: 502 Natur
  551 Geologi
    551.6 Klima og meteorologi
    460 Paleontologi
    580 Planter
    590 Dyreliv
600-699
 
Anvendt vitenskap
Sykdom og legevitenskap
herunder: 614.4 Epidemier
  615 Apotek
Teknologi, elektrisitet og bergverk
  herunder: 621.31 Elektrisitetsforsyning
    622 Bergverk
  622.39 Torvutvinning
  623.82 Båtbygging
  625.7 Veibygging
  628.1 Vannforsyning
  628.4 Renovasjon og avfallsgjenvinning
Landbruk, jakt og fiske
  herunder: 630 Landbruk
    630.7 Landbruksutdanning
    631.3 Landbruksredskap og landbruksmaskiner
    634.9 Skogbruk og tømmerfløting
    637 Seterdrift
    637 Meieridrift
    639.1 Jakt
    639.1.092 Biografier - jegere
    639.2 Fiskeri
    639.2.092 Biografier - fiskere
Husholdning
  herunder: 640 Hjem og dagligliv
    640.6 Husmorlag
    641 Mat og drikke
    643 Boliger og byggeskikk
    647.9 Hoteller og restauranter
    648 Husstell
Kjemisk industri
  herunder: 646.7 Møller og bakerier
    665.3 Treoljefabrikker
    666 Glassindustri
    666.7 Teglverk
    666.9 Kalk-og sementfabrikker
Industri
  herunder: 670 Industri generelt
    670.092 Biografier - industriledere
    672 Jern-og stålindustri
    674.2 Sagbruk
    674.8 Trevareindustri
    676 Papir-og treforedlingsindustri
    677 Tekstilindustri
    678 Gummiindustri
Håndverk
  herunder: 680 Håndverk generelt
    680.092 Biografier - håndverkere
    681.11 Ur-og klokkemakere
700-799
 
Kunst
Kunst
herunder: 708 Kunstsamlinger, kunstmuseer og kunstforeninger
  711.4 Byplanlegging
  736 Treskjæring
  739 Metallkunst
748 Glasskunst
    750.092 Biografier - billedkunstnere
Bygninger og arkitektur
  herunder: 725 Offentlige bygninger
    726 Kirker og religiøse bygninger
Musikk
  herunder: 780.092 Biografier - komponister og musikere
    784 Sang
    785 Klassisk musikk
    785 Korpsmusikk
    785 Danse-og underholdningsmusikk
Underholdning og fritid
  herunder: 791.4 Radio og fjernsyn
    791.6 Offentlig underholdning og folkeforlystelser
    792 Teater og revy
Idrett
  herunder: 796 Idrett og allidrettslag
    796.092 Biografier - idrett
    796.33 Fotball
    796.41 Turn
    796.5 Friluftsliv
    796.92 Skisport
    799 Skyting, jakt og sportsfiske
800-899
 
Skjønnlitteratur
Litteraturhistorie
Lyrikk og viser
Drama, prosa, essays
herunder: 810 Drama
  810 Eventyr og sagn
    810 Romaner
    810 Noveller
    810 Risper, historier, vitser
  810 Essays og kåserier
900-999
 
Geografi og historie
Begivenheter og ulykker
herunder: 904 Flom
  904 Jordras
    904 Drukningsulykker
Historieskrivning og kulturvern
  herunder: 901 Historieskrivning
    907 Lokalhistorisk arbeid og kulturvern
    907 Museer og utstillinger
    907 Kulturhistoriske arrangementer
Geografi og reiseskildringer
  herunder: 910 Geografi
    912 Atlas og kart
Biografier
Slektshistorie
Arkeologi og fornminner
  herunder: 930 Bygdeborger
    930 Arkeologiske funn
Gårdshistorie
Grendehistorie
  herunder: 940 Grender
    940 Tettsteder
Generell historie
  herunder: 948 Bygdebøker og andre oversiktsverk
    948 Kortere innføringer, oversiktsartikler
    948.102 Middelalsder
    948.104 19.århundre (1814-1905)
  948.105 20.århundre (1905-2000)