Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352

Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, tilligemed en kort Beskrivelse over samme Bergverk

Beskrivelse over en Reise paa halvanden Mil
igiennem landlige Egne i Norge, hvor ingen
Byer, ikke heller nogen synderlig Merkværdig-
hed af Kunsten eller Naturen forekomme, maatte
uden Tvivl falde hen i det latterlige, som den
bekjendte Rejse fra Kallundborg til Aars, eller