Hans Strøm: Kort Underretning Om Eger Sognekald i Aggershuus Stift i Norge(i ”Kgl. dansk vitensk. nye samling II”, s. 569 – 580)

 
 
pag.569
pag.570
pag.571
pag.572
pag.573
pag.574
pag.575
pag.576
pag.577
pag.578
pag.579
pag.580

Kort underretning 

Om Eger Sognekald

I Aggerhuus Stift i Norge 

af

Hans Strøm

 

 

§ 1. 

Eger er et af de største og folkerigeste Præstekald i Norge, skiønt ikke det vidtløftigste, da det kun indbefatter tvende Kirke-Sogne, Hoved-Sognet Eger og det lille Annex Sogn Fiskum, som til sammen strækker sig i Længde fra VSV til ONO, 31/2  Mile, og i høieste Bredde 2 Mile. Dets Folkemængde er anseelig og bestoed 1769 af 5678 Siæle, nemlig 2673 Mandkiøn og 3006 Quindekiøn. At Antallet siden den Tid er temmelig forøget, kan sluttes af Kommunicanterne, som allene i Hoved-Sognet ere i de sidste 10 Aar tilvoxede fra 2610 til 3054, følgelig forøgede med 444 Siæle. En stor Aarsag til Folkerigheden er denne, at Indbyggerne paa nogle Steder for Trælast Handelen og Sav-Møllernes Skyld boe samlede i visse Dorper, saasom Vestfossen af 550 Siæle, Haugsund af henad 400, foruden nogle mindre.

 

§ 2.

Dets beliggenhed er midt imellem de Byer Bragnes og Strømsøe (tilsammen kaldte Drammen) og Bergstaden Kongsberg, af hvilke de første ligge 2 Mile nedenfor, og den sidste ligesaa langt ovenfor Hovedkirken, der         

 omtrent