PÅ EIKER
 
KULTURMINNER PÅ NETT :
Månedens kulturminnetema
 
  Tømmerfløtere ved brua i Hokksund på begynnelsen av 1900-tallet. Like nedenfor brua lå det gamle "Storhengslet", der tømmeret til sagene i Vestfossen ble sortert ut.
 
Øvre Eiker Kulturminneråd har i mer enn to år presentert "Månedens kulturminne" på sine nettsider. Det har lenge vært snakk om å utvide denne presentasjonen til også å omfatte kulturminner fra Nedre Eiker, og vi synes at Kulturminneåret er en fin anledning til å gjennomføre dette.
 
Samtidig innfører vi begrepet "Månedens tema". Dette temaet kommer til å prege Eiker Arkivs nettsider en hel måned, og "Månedens kulturminne" kommer til å være en del av dette. Samtidig får vi muligheten til å knytte ulike arrangementer opp mot dette - for eksempel små utflukter der vi besøker "Månedens kulturminne" eller andre steder som har tilknytning til "Månedens tema".
 
Nedenfor følger en foreløpig oversikt over "Månedens tema" og "Månedens kulturminne" i 2009. Har du forslag til emner og steder, arrangementer eller artikler som kan knyttes til temaet, så hører vi gjerne fra deg på post@eiker.org.
 
 
Januar

Månedens tema:
Vinteridrett og friluftsliv

Månedens kulturminne:
Vikkollen

Februar

Månedens tema:
Kommunikasjon

Månedens kulturminne:
Stadshauptmand
Schwartz

Mars
Månedens tema:
Elektrisitet
Månedens kulturminne:
Gamle Vestfossen Kraftstasjon


April
Månedens tema:
Industri

Månedens kulturminne:
Åserud teglverk


Mai
Månedens tema:
Husmannsvesen

Månedens kulturminne:
Rogndalsbråtan


Juni

Månedens tema:
Tømmerfløting

Månedens kulturminne:
Stenberg hengsle


Juli
Månedens tema:
Religion
Månedens kulturminne:
Fiskum gamle kirke


August
Månedens tema:
Jordbruk og bosetning
Månedens kulturminne:
Kulturlandskapet
Aker-SmørgravSeptember
Månedens tema:
Mattradisjoner

Månedens kulturminne:
Ikke bestemt -
ta kontakt med oss hvis du
vet om et kulturminne som
fortjener å bli bedre kjent

post@eiker.org


Oktober
Månedens tema:
Bergverk

Månedens kulturminne:
Ikke bestemt -
ta kontakt med oss hvis du
vet om et kulturminne som
fortjener å bli bedre kjent

post@eiker.org


November
Månedens tema:
Musikk
Månedens kulturminne:
Eikervisa

Desember
Månedens tema:
Diktning
og dialekt

Månedens kulturminne:
Eikerdialekta


Tilbake til startside for Kulturminneåret 2009 på Eiker

Tilbake til startside for Eiker Arkivs startside