Temte Gård og Bygdesamling offisielt åpnet under Kulturdager med Wildenvey



   På kjøkkenet i hovedhuset befinner det seg bl a
   en separator, som Magne Grønvold visste hvordan
  skulle settes sammen.


  I hovedhusets annen etasje finner man kurvmøbler
  laget av Stensmyren på Ytterkollen.


  

   På stabburet finnes en stor samling   gårdsredskaper.

 
  Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
  10.08.2008



Den tidligere eieren av Temte gård på Horgen, Else Falk, bestemte seg i 2006 for å gi gården med dens flotte samlinger til Nedre Eiker kommune. Kommunen opprettet så en stiftelse i 2007, Temte gård og bygdesamling, som skulle drifte gården og åpne den for publikum.

Kulturdager med Wildenvey i månedsskiftet mai/juni 2008 var en fin anledning til offiesiell åpning av stedet, og det var mange som var nysgjerrige på hva gården hadde å by på helga 31. mai - 1. juni.

Temte gård ligger fint til like ved delet mellom kommunene Øvre og Nedre Eiker, og viser gjennom interiør, gjenstander og redskaper bl a hvordan det var å være bonde i Eiker på begynnelsen av 1900-tallet.

I hovedhuset fra 1812 kan du stige inn og se hvordan bl a hverdagslivet til en gårdsfamilie på den tida så ut. På stabburet er det en stor samling av redskaper og utstyr som bonden brukte i arbeidet sitt, mens det på låven er en flott vognsamling. Der finnes også en egen avdeling med effekter knyttet til Unionsoppløsningen i 1905, - denne avdelingen er en del av utstillingen som ble laget i forbindelse med 100-årsmarkeringen for oppløsningen i 2005.

I Nyhuset befant det seg under åpningen også en portrettutstilling utarbeidet av Eiker Arkiv som avbildet kjente og ukjente eikværinger. Historikeren Tor Adler Knudsen holdt et fengende foredrag om disse personene både lørdag og søndag.

På bildet ses noen av styremedlemmene i stiftelsen samt leder av Eiker Arkiv, Gjermund Glittfjell (i døråpningen). F.v. stiftelsens leder Tor Melcher, Grete Lysaker Seljenes, Astrid Klippen, Rune Bakken og Trond Bollerud. Øvrige styremedlemmer er representant for kommunen kultursjef Tor Kristian Eriksen, Terje Hansen samt Else Falk.


  I kårboligen (nyhuset) på Temte er det flotte   lokaler som leies ut til selskapeligheter. Se Temte Gård og Bygdesamlings egen nettside for nærmere opplysninger og bestilling.