Historien bak Eiker Arkivs logo

 

Våren 2003 ble fylkeskonservator Geir Helgen kontaktet for å designe en heraldisk riktig logo for Eiker Arkiv. Ønsket var å få med særegne trekk fra både Øvre og Nedre Eiker, og med utgangspunkt i kommunevåpnene ble valget enkelt for Helgen: Et våpenskjold med elementer fra begge kommunevåpnene så dagens lys, og stilrent og pent ble det, synes vi. Det skal også nevnes at begge kommunene har godkjent bruken av logoen. En stor takk til Geir Helgen for velvillig bistand!

AGW/FC 04.12.2003