English version

Vi formidler opplysninger om slekt fra genealoger som er tilsluttet Eiker Arkiv.
Opplysningene er basert på lokale slektsforskeres innsats over flere tiår. Kildene er i første rekke kirkebøker, folketellinger og skifter. Dette er ”primærkilder”, mens andre er ”sekundærkilder”, som for eksempel publiserte slektskrønikere og private opplysninger. Det siste av nyere dato. En av databasene inneholder mer enn 120.000 ”eikværinger”!. Vi gjør oppmerksom på at basene kan inneholde genealogiske feil, noe som er uønsket av alle. Skulle det kunne påvises feil i det utleverte materiale, rettes dette selvfølgelig opp dersom riktig informasjon finnes i databasen. Hvis ikke, gjøres avtale om refundering.
Les mer om denne tjenesten her.

Alle opplysninger som formidles via denne tjenesten kan kun benyttes til privat bruk! All annen bruk må avtales.          

 

                      Jeg er interessert i: (Kryss av).

      Aner. Foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv. bakover i tid. Pris kr 10.- pr ane.
gedcomfil utskrift

Aner m/familier. Som aner, men med alle registrerte barn i hvert slektsledd. En ypperlig utskrift for de som har planer om å bygge sin egen slektsbase. Pris kr. 20.- pr. ane. Kun gedcomfil.

Komprimert anetre. Alle registrerte aner som over, men utskrevet i en slik form at det må henges opp som et "familietre" med pekere til mor og far i alle ledd. Valgfri bruk av fonter. Leveres kun som tekstutskrift. Pris kr. 10.- pr. ane.

Etterkommere av en person (slektsbok). Eventuelt blir dette tatt ut fra de "bakerste" aner. Dette kan bli svært omfattende, og avtaler må gjøres i hvert tilfelle. Leveres normalt kun ut i bokform. (A4 format).

Historier/fakta. Om enkeltpersoners yrke, politiske verv etc. (Om vi har noe).

Slektskapsforhold med andre i databasen. (Eksempel: Er jeg i slekt med Herman Wildenvey?)
Pris kr. 100.-.