Hans Flesicher Dons :
Flypioneren som var født på Eiker

Den 1.juni 1912 satt for første gang en nordmann og fløy en flymaskin over norsk jord. Den historiske flyturen gikk tvers over Oslofjorden, fra Horten til Fredrikstad, og bak spakene satt premierløytnant Hans Fleischer Dons. I april samme år hadde han lært seg å fly i all hemmelighet under en åtte dagers permisjon i Berlin. Egentlig var han marineoffiser på undervannsbåten "Kobben", og en av årsakene til at nettopp han ble valgt til å foreta den hasardiøse flyturen, var at han verken var gift eller forlovet.
Gården Åker på Eiker, der Norges første flyver ble født i 1882.
FOTO UTLÅNT AV
HANS OLAV KREKLING
 

Mer om primeriløytnant Dons' eventyrlige flytur og militære karriere kan en lese i årets utgave av det historiske tidskriftet "Borreminne". Når vi nevner denne historien på Eiker Arkivs nettsider, er det fordi flypioneren Dons var født på Eiker, nærmere bestemt på gården Åker like sørøst for Hokksund.

Hans Fleischer Dons' bestefar var sogneprest Johan Albrecht Carl Dons, som var sogneprest på Eiker fra 1855 til han døde i 1871. Den ene av prestens sønner, Johannes Albrecht, utdannet seg til agronom og var en stund gårdsbestyrer på Haug prestegård.

Noen år før faren døde, bestemte imidlertid Johannes Albrecht Dons seg for å satse på en karriere som proprietær og teglverkseier. Han kjøpte nemlig en av nabogårdene til prestegården, Åker, med tilliggende herligheter - deriblant et teglverk. Skjøtet ble undertegnet i januar 1867 og kjøpesummen var 10.500 riksdaler, en hel liten formue.

Johannes Dons giftet seg med kapteinsdatteren Johanne Marie Fleischer fra Kongsberg, og de fikk flere barn som vokste opp på Åker. Sønnen Hans ble født den 13.juni 1882 og døpt i Haug kirke den 6.august.

Hans Fleischer Dons som ung kadett. Han ble seinere kaptein i admiralstaben og mottok både St.Olavs orden og den franske Æreslegion.
FOTO: BERG & HØEGH, BORRE
 
"Norges indsats paa flyvningens omraade har længe nok indskrænket sig til planer og forhaabninger. Det er nu paa tide at vi begynder at flyve", sto det i dette "Oprop fra Undervandsbaaten Kobben's flyvekomite".

Selv om teglverket på Åker skal ha levert murstein til Vestfossen etter den store brannen i 1880, ser det ikke ut til at verken teglverket eller gården ble noen økonomisk gullgruve for agronom Dons. Han fikk stadig større gjeld, og i 1883 måtte han pantsette avlingen. Deretter var det Dons' kreditorer som fortsatte å belåne eiendommen helt til det endte med en tvangsauksjon der en del av fordringene ble stående udekket.

Mye tyder på at familien Dons flyttet fra Eiker på første halvdel av 1880-tallet, mens den framtidige flyverhelten bare var ett eller to år gammel. Derfor er det kanskje litt drøyt å påstå at Norges første flyver var "eikværing", men han er altså født og døpt i bygda. Som et artig poeng kan det jo nevnes at Hokksund flyplass i dag ligger på en del av den eiendommen som tilhørte Dons-familien.

Johannes Dons endte opp som hospitalforstander i Kristiania, mens sønnen altså slo inn på en militær karriere. Han ble en av Norges aller første u-båtoffiserer, og ble seinere sjef for u-båtdivisjonen i Tønsberg. Han var også norsk marineattache i USA under 1.verdenskrig, og seinere var han fly-og marineattache i både London og Paris. Han avsluttet karrieren som avdelingssjef i admiralstaben, før han måtte trekke seg tilbake av helsemessige grunner. Han døde i den 28.oktober 1940, bare 56 år gammel.

Hans Flesicher Dons ombord i "Start", det første flyet som ble ført av en nordmann over norsk territorium. Det skjedde drøyt 8 år etter at brødrene Wright hadde foretatt verdenshistoriens første flyvning. Turen gikk fra Horten til Fredrikstad, og i begge byer er det gater som er oppkalt etter flypioneren fra Eiker.
FOTO FRA BORREMINNE 2008
 

Artikkelen om Hans Fleiscer Dons i "Borreminne 2008" er skrevet av Svend Aage Madsen. Artikkelen er på 24 sider og inneholder mange interessante opplysninger og illustrasjoner.

Boka er på ialt 112 sider og koster kr.150,-. Den kan bestilles ved å kontakte Borre Historielag (postboks 293, 3192 Horten) eller Lokalhistorisk Senter på Karljohansvern.

 
 
07.12.2008

Tekst: Bent Ek