+
Samling på Statsarkivet:
Arkivenes Dag 2009
 

Hvert år er den andre lørdagen i november Dette er nemlig "Arkivenes Dag". Det har etter hvert begynt å bli en tradisjon at Eiker Historielag og Eiker Arkiv stiller med stand og en liten utstilling på Statsarkivet den andre lørdagen i november, sammen med blant andre IKA Kongsberg, Kongsberg Byhistorielag og DIS (Data I Slektsforskningen). I år var tema personer og bygningshistorie i arkivene.

 
Eiker Arkiv hadde stand ved siden av DIS Norge.
 

Eiker Arkiv presenterte elevarbeider fra Hokksund barneskole, som i flere år har drevet med prosjektet "Her bor jeg" - der elevene skriver om og tar bilder av stedet der de bor.

Les om huset til Elise

Les om huset til Frank Robin

Vi presenterte også et par eksempler fra det nye Kulturminneregisteret på internett.

Les om Vestfossen jernbanestasjon

Les om Nordre Aspesetra


Statsarkivet på Kongsberg var som vanlig vertsskap for "Arkivenes Dag". Les mer om arrangementet på Statsarkivets nettsider.

Knut Jordheim fra IKA Kongsberg (Interkommunalt Arkiv) fortalte om hvordan materiale fra arkivene kan brukes til å lage digitale fortellinger om enkeltmennesker.

Omvisning i arkivmagasinene er fast post på programmet. Førstearkivar Knut Kleivene hadde mange interesserte tilhørere.

Odd Arne Helleberg brukte bebyggelsen på Korpermoen som eksempel da han fortalte om hva slags informasjon som finnes i arkivene om bolighus og om dem som har bodd i husene.
 

15.11.2009

Tekst: Bent Ek
Foto: Narve Klægstad