Lyd og film

Her finnes en oversikt over audiovisuelt materiale som oppbevares av Eiker Arkivs avdelinger i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten vil vi legge ut linker til slikt materiale på nettet som inneholder bilder fra Eiker.

Materialet omfatter digitalisert musikk, intervjuer og andre lydopptak, samt digitalisert film og digital video. Etter hvert kommer vi også til å legge ut audiovisuelle foredrag og andre former for audiovisuelle presentasjoner.

Vi er i ferd med å registrere disse audiovisuelle samlingene slik at de blir søkbare i en lokalhistorisk database.

 
 
Lydarkiv som består av drøyt 200 intervjuer med muntlige informanter, fra midten av 1980-tallet og framover. Digitalisering og redigering av intervjuene pågår. Foreløpig er det lagt ut en oversikt over hvilke personer som er intervjuet. På sikt er det meningen å registrere innholdet slik at det blir søkbart på emneord.
Sist oppdat. 12.09.2009
Arbeid med registrering og digitalisering pågår. Arkivet innneholder intervjuer fra midt på 1950- tallet og framover. Det tas sikte på å presentere korte "snutter" fra materialet. Ved å klikke på linken, kan du holde deg oppdatert.
Lydarkiv med rundt 70 opptak, for det meste digitale kopier av originalopptak som oppbevares av eierne. Redigering av opptakene pågår. Det er lagt ut en oversikt over opptakene, og på sikt er det meningen å registrere innholdet slik at det blir søkbart på emneord.

Sist oppdat. 20.03.2014
Lydarkiv - Under utarbeidelse
Samling av noter med melodier og arrangementer fra lokale komponister og arrangører. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.

Samling av kommunale og private film-og videoopptak. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.
Sist oppdat. 25.09.2014
Samling av kommunale og private film-og videoopptak. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.
Sameia
Samtidsvideo
Samling av nyere videoopptak som er gjort av Sameia Fotoarkiv. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.
Sameia
Foredrag
sarkiv
Samling av foredrag med lyd og bilde om lokalhistoriske emner fra Øvre Eiker. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.
SiB
Sist oppdat. 06.03.2014
Samling av foredrag med lyd og bilde om lokalhistoriske emner fra Nedre Eiker. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.

Sist oppdat. 20.06.2012
Foreløpig inneholder dette arkivet en oversikt over digitaliserte nyhetssendinger i perioden 1991 - 1994.

Aksent -
discografi

Denne discografien over plater utgitt av plateselskapet "Aksent" er utarbeidet i 2011 av Jon Vidar Bergan.

 

Eiker Nær-TVs Videoarkiv
Arkivet inneholder opptak som ble gjort av Eiker Nær-TV i perioden 1989-93. Det arbeides med å registrere og digitalisere dette.
 
 
 
 
 
Andre institusjoner som oppbevarer audiovisuelt materiale fra Eiker: