Bildekataloger
 

Her finnes en oversikt over fotosamlinger som eies og oppbevares av Eiker Arkivs avdelinger i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten vil vi legge ut linker til fotosamlinger på nettet som inneholder bilder fra Eiker.

Vi er også i ferd med å bygge opp en katalog over malerier, tegninger og annet grafisk materiale med tilknytning til Eiker.

Videre har vi laget en felles katalog over gamle kart fra Eiker. Etter hvert vil vi også begynne å arbeide med et "historisk atlas" for Eikerbygdene.

Vi er i ferd med å registrere disse bildesamlingene slik at de blir søkbare i en lokalhistorisk database.

Dessuten har vi lastet opp nesten 1500 bilder på nettestedet "Lokalhistoriewiki" - de finner en ved å søke etter Kategori: Bilder fra Eiker Arkiv.

 
 
FOTOSAMLINGER
Sameia Fotoarkiv

Register over privatarkiver som oppbevares av Eiker Arkiv. Denne oversikten omfatter både arkiver som er avlevert til Eiker Arkiv som gave og arkiver som er deponert, slik at eiendomsretten fortsatt ligger hos arkivskaperen. Det er også registrert enkelte arkiver som har vært deponert tidligere, men som nå oppbevares hos eieren.

Solbergelva i Bilder
 
Sameia
Samtidsfoto
Dette er en fotosamling som består av digitale bilder som er tatt av ansatte og frivillige ved Eiker Akiv, vesentlig i perioden etter år 2000.
 
Widerøe Flyfoto
Øvre Eiker har kjøpt rettighetene til flere av Widerøes flyfotosamlinger fra 1950-og 60-tallet.
 
Fremtidens
fotoarkiv
 
Sameia
Kunstregister
Registrer over malerier, tegninger og annet grafisk materiale fra Eiker.
Register over eldre kart fra Eiker.
Sameia Annonseregister
Samling av annonser for bedrifter, virksomheter og arrangementer med tilknytning til Eiker.

Historisk Atlas

På sikt har vi planer om å lage et historisk atlas som viser illustrerer de historiske forholdene på Eiker.