Gjenstander
 
 

Eiker Arkiv registrerer også gjenstander md kulturhistorisk verdi som har tilknytning til Eiker. Dette er ikke et område vi har gjort særlig mye på enda, men etter hvert vil vi på denne siden bygge opp en oversikt over museer, samlinger og nettutstillinger som inneholder gjenstander fra Eiker. Dessuten vil vi presentere tematiske registreringer som er gjort av gjenstander i privat eie.

Vi er i ferd med å registrere disse gjenstandene slik at de blir søkbare i en lokalhistorisk database.

 
GJENSTANDSSAMLINGER
Oldsakssamlingene Oldsakssamlingene ved Universitetet i Oslo er i dag en del av Kulturhistorisk Museum. Basen omfatter gjenstander fra arkeologiske funn fra hele landet, men hovedsaklig fra østlandsområdet. En kan søke på blant annet gårdsnavn og kommune. Vær oppmerksom på at en må søke både på Eiker og Eker. En del gjenstander ikke registrert med kommunenavnet, men med navn på sogn og prestegjeld.
Nettsted med samsøk for alle museer og samlinger som har registrert gjenstandene i databaseprogrammet "primus". Basen omfatter blant annet et stort antall gjenstander fra Eiker ved Norsk Folkemuseum. Dessverre er det bare mulig å søke i fritekst, slik at et søk på "Eiker" gir mange treff på rokker og andre ting som har hjul med mange eiker.
 
REGISTRERINGER
Klær fra Eiker
Kari Bergan Røren og Hilde Skarprud har gjennomført en omfattende registrering av gamle klesplagg fra Eiker, både i privat eie og museer. Gjenstandene er avfotografert og registrert i samatrbeid med Norsk Folkedraktråd. Dessuten er det registrert klær fra en rekke skifteforretninger på 1700-tallet. Det arbeides med å få dette materialet ut på nettet.
Vestfos
Bruget
Vestfos Brugets Venner har i flere år arrangert utstillinger basert på gjenstander som er lånt inn fra privatpersoner. Gjenstandene er avfotografert og registrert, og det arbeides med å lage nettutstillinger av dette materialet.