A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 

Eiker Leksikons sider er nå tilbake på nettet, etter å ha ha ligget nede noen måneder. Det skyldes dels en teknisk feil som gjorde at linkene ikke fungerte, dels en større omlegging av sidene.

Nå er altså leksikonet tilbake, med ny design, og alle linker skal være reparert. Dessuten er nå linkene til litteratur, kilder og bildestoff blitt knyttet direkte til bibliotekets og arkivets databaser. Det betyr at nye bøker som registreres av Øvre Eiker bibliotek automatisk kommer med når en søker etter litteratur om et emne. Det samme gjelder fotografier, avisartikler og annet kildemateriale som registreres av Eiker Arkiv, Dette arbeidet er ikke fullført enda, men vi kommer fortløpende til å lage slike linker for de ulike emnene.

Denne omleggingen innebærer også at vi har fått nye søkesider, der en på hvert enkelt søkeord vil få valget mellom å gå til en leksikonartikkel eller søke på Leksikon, Litteratur, Arkiv/kilder eller Kart. Det betyr at det bare ligger en link til "Leksikon" dersom det faktisk er skrevet en artikkel om emnet.

Fortsatt er det mye som gjenstår før Eiker Leksikon blir et sted der du finner "alt mulig" om Eiker. Først og fremst trenger vi flere til å skrive artikler, og alle oppfordres herved til å komme med bidrag! For å se hvordan vi har tenkt oss at leksikonet skal fungere etter hvert, foreslår vi at du ser på artiklene om Stadshuptmand Schwartz og Ytterkollen.

Eiker, 14/10-2006

Hilsen
REDAKSJONEN

 
Nye artikler i Eiker Leksikon:
13.04.08 Bergsgruvene
07.02.08 Hans Strøm (1726-1797)
07.02.08 Helene Dorothea Grave (1734-1808)
20.10.07 Andreas Thomassen Ask (1828-1865)
20.10.07 Anne Mathea Syvertsdatter Heieren (1854-1924)
19.07.07 Embret Gulbrandsen (1725-1806)
19.07.07 Sophus Aars (1841-1931)
19.07.07 Ludvig Skramstad (1855-1912)
30.05.07 Junger
30.05.07 Jungervalsen
30.05.07 Flax-revyen
30.05.07 Vestsiden Jeger & Fiskerforening
18.03.07 DFUs Fabrikkutsalg
18.03.07 Møbelgården
25.02.07 Holtefjellsangen
14.02.07 Abel Christensdatter (1718f)
14.02.07 Abel Margrethe Antonsdatter (1777f)
14.02.07 Abel Neuman (1758f)
14.02.07 Abel Selmer (1782n)
14.02.07 Abelone
14.02.07 Abelone Engebretsdatter Lille Spæren (1734-1734)
14.02.07 Abelone Gulbrandsdatter Stubberud (ca1678-1754)
14.02.07 Abelone Gundersdatter (1680ca-1749d)
14.02.07 Abelone Gundersdatter (1744f-1812d)
14.02.07 Abelone Hansdatter (1694n)
14.02.07 Abelone Larsdatter (1746f)
14.02.07 Abelone Margrethe Lorentsdatter Fischer (1720f)
14.02.07 Abelone Nielsdatter (1771n)
14.02.07 Abelone Olsdatter (1705f-1713d)
14.02.07 Abelone Olsdatter (n1733)
14.02.07 Abelone Olsdatter Varlo (1751f)
14.02.07 Abelone Pedersdatter (1748f)
14.02.07 Abelone Rasmusdatter (1691n)
14.02.07 Abelone Rasmusdatter (1730f)
14.02.07 Abelone Syvertsdatter Fossum (1746f-1768d)
14.02.07 Abelone Sørensdatter (1786f)
14.02.07 Abelone Torgersdatter (1749ca-1798d)
14.02.07 Abelone Torgersdatter (1765n-1768n)
14.02.07 Maren Abelone Tostensdatter (n1776)
21.01.07 Aker, Henry - dagligvare
21.01.07 Askim, Thorvald - landhandleri
21.01.07 Dagligvarehandel
21.01.07 Granheim landhandleri
21.01.07 Hansine Thoresen (1880f)
21.01.07 Henry Aker (1922f)
21.01.07 Johansen, Jarle - dagligvare
21.01.07 Thorvald Askim (1906f)
 

Slik sender du oss dine bidrag:

Med e-post til
eventuelt håndskrevet eller på diskett til
Eiker Arkiv, boks 23, 3321 Vestfossen
oppgi navn og gjerne telefon
HUSK Å OPPGI ALLE KILDER SOM ER BRUKT!!!

Det lokalhistorisk leksikon på internett kom i gang i 2004. Dette prosjektet har ett eneste formål, nemlig Å GJØRE DET LETTERE Å FINNE FRAM TIL DET EN LETER ETTER når det gjelder Eikerbygdenes historie. Det vil vi gjøre ved å legge ut korte artikler om steder, bedrifter, foreninger, enkeltpersoner, begivenheter og emner, samt henvisning til litteratur og andre aktuelle kilder. Vi vil også legge ut linker til andre nettsider med mer stoff om emnet, der dette finnes. Dette er en prosess som vil ta mange år, men vi håper at alt nå vil en del ha nytte av det som alt er lagt ut.

Alt arbeidet med dette gjøres på dugnad, og alle kan være med. Alt stoff med tilknytning til Eiker er av interesse - IKKE NOE EMNE ER FOR LITE OG UBETYDELIG! Bidragene kvalitetssikres av en redaksjon, som sammenlikner artiklene med annet tilgjengelig materiale. Derfor er det svært viktig at en oppgir hvilke kilder som er brukt for artikkelen. Foreløpig har vi lagt ut en oversikt over litteratur om en del aktuelle stikkord, og dette vil bli fulgt opp med liknende oversikter over andre typer kilder. Dette blir forhåpentligvis nyttige hjelpemidler for alle som vil være med og bidra, slik at vi sammen kan lage et lokalhistorisk leksikon til felles glede og nytte!