A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W X Y  Z Æ  Ø  Å
Startside for Eiker Lekiskon
 
Litteratur
Arkiv/kilder
Kart
 
Andreas Tostrup Urbye (1869-1955)
 

Sorenskriver på Eiker 1912-15.

Født i Frederikshald i 1869, sønn av fogd Gabriel Joachim Urbye og Elisabeth Sofie Eeg. Utdannet jurist. Sorenskriverfullmektig til fullmektig hos riksadvokaten, og var deretter i flere år statsadvokat i Troms og Finnmark.

Sekretær ved Karlstad-forhanclingene i 1905, der hans hovedoppgave var å sette opp de juridiske avtalene som det ble forhandlet om. Han tok også notater fra møtene, og i ettertid reinskrev han et sammendrag, som er blitt en av de viktigste historiske kildene for hva som egentlig foregikk i Karlstad. Det ble utgitt som særtrykk av Utenriksdepartementet i 1952.

Etter at unionsoppløsningen var vel i havn. ble Andreas Urbye amtamnn i Finnmark. Deretter kom han til Eiker som sorenskriver i 1912. Han hadde embetet i tre år, men fungerte bare i ett av dem. I 1913 ble han nemlig kalt til Kongens bord, som arbeidsminister og seinere justisminister i Gunnar Knudsens regjering.

I 1918 ble han Norges sendemann til Finland, og i 1924 ble han norsk ambassadør i Moskva, en stilling han hadde til han gikk av for aldersgrensen i 1939. Som pensjonist satt han i ti år som medlem av Den internasjonale domstolen i Haag. Han døde i 1955.

Gift med Anna Robertson fra Hammerfest

Se også:
www.eiker.org/... En eikværing i Sverige