Kontakt Arnt Hole
(32 75 14 91)
hvis du vil vite mer om
Gotisk gruppe

Se eksempler på
SKRIFTPRØVER

Se nærmere på Gotisk gruppes materiale i
 

Vi møtes annenhver torsdag (uke 2-4-6 o.s.v. kl.18.30-21.00 på Øvre Eiker bibliotek i Hokksund, i kjelleren. 

Vi transkriberer kirkebøkene fra Eiker, samt andre dokumentar, fra tingbøker, privatpersoner o.a.

Du er velkommen til å delta i dette arbeidet! 

Å lese gotisk skrift lærer du sammen med oss.

Deltakelse koster kr.20,- pr. gang og betales ved frammøte.

Det er kaffe og kringle i pausene.

Du kan også levere gamle brev, skjøter o.a. som vi kan transkribere. Det tar litt tid.

  To fine eksempler på gotisk håndskrift: Til venstre et brev fra direktøren ved Nøstetangen til grev Moltke i København, til høyre en side fra Egers sogns kirkebok no.2, 1705-59.  
   
Dokumenter transkribert av Gotisk gruppe kan du lese her:
INNHOLD 2005  
  INNHOLD 2006  
  INNHOLD 2007  
  INNHOLD 2008  
INNHOLD 2009