Nye bøker om Eikers historie
   
   
Lokalhistorie langs Bingsvassdraget

Boka om Bingens historie er et resultat av arbeidet i Bingsvassdragets Historielag. Denne boka omfatter et større geografisk område, som omfatter fire kommuner. Samtidig går det lenger tilbake i tid og får med litt om dette dalførets spennende forhistorie, med blant annet bygdeborger, gravhauger og et stort funn av jernbarrer fra eldre jernalder. Men også denne boka legger stor vekt på den nyere historien, og mye av stoffet er samlet inn på møter og turer der de som bor i området har bidratt med opplysninger og historier.

Arbeidet med å samle inn stoff om Bingens historie startet for alvor i 2006. I løpet av disse årene har det blitt arrangert ni turer og utallige møter, de fleste på Bingen Ballklubbs lokaler på Moløkka. Oppslutningen om både møtene og turene har vært imponerende stor.

Les mer om boka om Bingens historie

   
Loesmoens historie – og de som bodde der på 50-tallet

Mange har skrevet sin historie om barndommens rike, om sin oppvekst i en annen tid. Journalist og forfatter Per Arne Skramstad vokste opp på Loesmoen. Men boka hans om Loesmoen er ikke bare forfatterens egen barndomshistorie - den er et bilde av et lite samfunn på midten av 1950-tallet. Hvordan det oppsto og utviklet seg. Forfatteren har brukt aviser og skriftlige kilder, men samtidig har gamle venner og bekjente bidratt med sine minner og selvopplevde historier. Boka er et produkt av mange hyggelige møter og rusleturer i barndommens trakter.

Boka er “historien om et lite sted i verden”. Det kunne vært nesten hvor som helst i Norge, men det er på Loesmoen i Øvre Eiker, rett utenfor Hokksund. Det var der forfatteren Per Arne Skramstad vokste opp, det er der han har sine små og store minner og referanser.

Les mer om Per Arne Skramstads bok

   
Gylne årganger - av Bengt-Arne Røin

Dette er den fjerd boka i serien om Eikers folkelivsarv fra 1950- og 1960-årene. Her presenteres personligheter som kunstnerekteparet Anders Bye og Julie Ege, den radikale politikeren og samfunnsdebatanten Eugene Olaussen, kulturpersonligheten Eldar Steen, Tore Jan Paulsen og hans eldgamle hus i Dynge, elgdronningen Astrid Granbakk og Gunnar Halvorsen, som var Quislings siste nattevakt.

Boka er ment som et bidrag til bygdas lokalhistorie. Forfatterens ønske er at boka kan belyse og bevare viktige, muntlige kildeopplysninger som ellers ville gått tapt.

Slik får du kjøpt boka

   
Eikerminne 2014

I jubileumsåret 2014 er "Eikerminne" naturlig nok i stor grad viet til Grunnlovsjubileet. Eiker er en av de få bygdene som hadde to representanter i Grunnlovsforsamlingen - sogneprest Frederik Schmidt og gårdbruker Christopher B. Hoen. Begge er behørig presentert, og vi blir også kjent med noen av deres farverike forfedre. Det blir også annet stoff knyttet til den begivenhetsrike året 1814 og til nøds-og krigsårene som Eikerbygda og resten av Norge opplevde forut for Kielfreden.

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse

   
   
   
Bøker som kom ut i 2013:
   
Eikerminne 2013

2013-utgaven av "Eikerminne" preges av de mange jubileene som ble markert dette år. Først og fremt var gjelder det Stemmerettsjubileet - hundre år med allmenn stemmerett i Norge. Flere av artiklene ser utviklingen av demokratiet og kampen for likestilling i et lokalt perspektiv. En seier for folkestyret var på sett og vis også det som skjedde 200 år tidligere, høsten 1613, da en Herredag på Eiker dømte lensherre Lorentz von Hadelen for maktmisbruk på en rekke punkter, med den følge at han ble avsatt som lensherre et halvt år seinere. Historiker Ole Jacob Cranner skrev hovedoppgave om dette for noen år siden, og i årets Eikerminne finner vi et sammendrag av denne. Et tredje jubileum - 60 år siden Historielaget arrangerte det store "Bondebryllupet" i Fiskum gamle kirke, har også fått sin omtale. Ellers er det artikler om personhistorie, dagligliv og lokalt næringsliv, samt historien om hvordan Vestfossen fikk park.

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse

 
Fram fra fortida... på Nedre Eiker - av Bengt-Arne Røine

Dette er den tredje boka i serien om Eikers folkelivsarv fara 1950- og 1960-årene. Det er de særegne personlighetene som har vært med på å forme vårt hverdagslige folkeliv. De er reisverket i denne boka, en del av Eikers identitet. Forfatteren har funnet fram til disse personenes egentlige
livshistorier, som stort sett har vært ukjente for de aller fleste.

Bygdepersonlighetene er blant våre markante kulturbærere fra folkedypet. Jeg ønsker å påakte deres verdighet for ettertida, rotekte og usminket, med en levende språkdrakt og fortellertekniske grep og medlevende sanseopplevelser. Disse personlighetene fra folkealbumet er et viktig bindeledd mellom generasjoners tidstap. Deres livshistorie er en billett tilbake til fram fra fortida.

Slik får du kjøpt boka

   
   
   
Bøker som kom ut i 2012:
   
Eikerminne 2012

Årets "Eikerminne", som er det 17. i rekken, har blant annet en fyldig artikkel om Mjøndalsbrua, som feirer sitt hundreårsjubileum i år. Ellers spenner innholdet fra artikler om middelalderkirken på Fiskum til flypioneren Hans Dons, som i 1912 foretok den første flyvningen på norsk jord. Det er hverdagshistorie fra Horne, Dynge og Skotsmoen, samt juleminner fra etterkrigstidas Vestfossen. Arbeiderne ved Mjøndalen Cellulose, steinroerne på Drammenselva og gruvearbeiderne ved Kjennerudvannet er også representert, og tre ulike artikler tar for seg sogneprest Hans Strøm, med helt forskjellige innfallsvinkler. Dessuten har vi som vanlig med noen glimt fra det rikholdige arkivmaterialet som finnes fra bygda vår.

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse

   
Det var en gang... på Øvre Eiker - av Bengt-Arne Røine

Bengt-Arne Røine har vandret langs de gjengrodde stiers minner og funnet fram til egenartede Eikerfolk og da særlig fra 1950- og 1960-årene. I denne boka forteller de om sine fengslende livshistorier. Les bl.a. om: fuglekvinnen og kurvmakeren, knappe-Marthe med regnbuens edelstener, flammenes rovnatt i Hokksund, Bjørnstjerne Bjørnson hos skomaker-Samuel i Vestfossen, flaggermuskvinnen som ble engel på Darbu, tiurjegerens gulnede dagbok fra Eikerskogene, akrobatene 3-Vestfoss, Bør Børson i smeltedigelen, Bertha og Kolbjørn i tømmerskogen, kruttsterke rallarminner, Holtefjellkongen, på jernbanekafe i Hokksund, Baardsenkara på Spærensetra, Hans Hamre i villskogen, bygdemusikeren med toraderen, Eikergutten som skjøt 4 bjørner på en natt og mange flere perler fra folkelivsarven på Eiker.

La lesegleden fryde deg i fortidas ro i ly av vedovnens lune hygge. Velkommen inn i denne "Eikerboka".

Slik får du kjøpt boka

   
   
   
Bøker som kom ut i 2011:
   
Eikerminne 2011  

Eikerminne 2011 spenner vidt, både geografisk, kronologisk og tematisk. Det er minner fra dagliglivet i vår nære fortid så vel som glimt fra gamle arkiver, blant annet fra en dramatisk rettssak på 1700-tallet. Vi kan lese om den eksentriske Kampstrup-familien på Solberg gods og om skaumannen Kittil Sagløkka. Det er artikler om Peter Anderas Elster som startet Eiker Sparebank, om den foretaksomme stasjonsmester Jens Arnt Hansen og om grosserer Sigurd Hall, som bodde i ei hytte på Fiskum der han fikk besøk av eks-kona, operasangerinnen Kirsten Flagstad. Hvordan var det å gå på skole i Vestfossen rett etter krigen? Hvordan greide en svenskeinnvandrer seg på Eiker på 1700-tallet? Og kan de berømte skuespillerinnene Lillebil Ibsen og Wenche Foss kalles for eikværinger? Dette og mye annet får du vite hvis du leser årets "Eikerminne".

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse

 
 
 
Bøker som kom ut i 2010:
 
Eikerminne 2010  

Årets utgave av "Eikerminne" tar for seg mange temaer. Det er artikler om jakt, fiske og friluftsliv, om sangforeninger, skytterlag og religiøse foreninger. En kan lese om den legendariske hoppbakken i Vikkollen ved Mjøndalen, om den gamle turistrestauranten på Sundhaugen og om det populære "Rockehjulet" og noen av artistene som opptrådte der. Årets tema, som er "fritid og frivillighet", favner altså ganske vidt. Ellers kan vi også by på litt utvandringshistorie, to øynevitneskildringer fra det store jordraset i 1910 og noen "glimt fra arkivene", blant annet dokumenter fra skole-og fattigvesenet på Eiker.

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse


I januar 2010 kunne Øvre Eikers største forening, Vestfossen Idrettsforening, feire sitt hundreårsjubileum, og denne begivenheten ble også markert med bokutgivelse. Redaktør for boka har vært Stein Andersen, som gjennom mange år har vært en sentral person i foreningen, og mange medlemmer har kommet med små og store bidrag. Boka tar oss gjennom historien, fra den gang en lærball var en stor investering, til dagens situasjon med kunstgrassbane og lysløyper. Gruppenes historie er også med - fotball, håndball, ski, turn, tennis og trim.

Men boka inneholder ikke bare rein idrettshistorie. Innimellom presenteres også tettstedet Vestfossens historie gjennom de siste hundre årene i små glimt. Dete r historien om industriens vekst og fall, men også om elektrisk gatebelysning, sang og musikk, skolesentralisering og Vestfossmarken. Boka kan kjøpes ved henvendelse til steia5@online.no.

 

 
     
   
   
Bøker som kom ut i 2009:
 
   
Eikerminne 2009  

"Minner fra dagliglivet" er hovedtema i årets "Eikerminne". Eldste bidragsyter er Hans O. Stenberg, født i 1839, som for åtti år siden skrev om sin ungdomstid. Litt nyere minner får vi fra Ytterkollen og Solbergelva, fra Li og Borgevad i Bingen, fra Bollerud på Fiskum og fra skolegang i Vestfossen på begynnelsen av 1900-tallet og ved Dramdal skole et halvt århundre seinere.

Årets utgave har også en fyldig artikkel om bibliotekshistorien på Nedre Eiker, samt katalogen til bygdas første offentlige boksamling, som tilhørte Selskabet for Ekers Vel. Her kan en finne ut hva slags lesestoff eikværingene hadde tilgang til i 1861 - det var slett ikke bare religiøs og oppbyggelig litteratur.

Eikerminne selges som vanlig i de lokale bokhandlene og på Eiker Historielags arrangementer, men den kan også bestilles på historielaget@eiker.org.

Innholdsfortegnelse

 

 
Skotselv før i tida  

Også denne høsten presenterer dette tidsskriftet et lite utvalg av Skotselv og omegns rike historie. Blant annet kan en lese om to menn som begge vokste opp i bygda omkring midten av 1800-tallet og som seinere gjorde karriere på høyst forskjellige områder - statsminister Christopher Hornsrud og bryggerieier P. Ltz. Aass.

Skotselv Musikkorps og Lie og Borge Kvinneforening feirer begge jubileum i år og har fått hver sin artikkel, og ellers er det stoff om veihistorie, boplassen Sprongeløkka, manometerfabrikken Clausen, Kaldager & Co og ei 309 år gammel rytterovnsplate fra Hassel jernverk, samt minner fra barndom og oppvekst og fra skiturer på Holtefjell.

Heftet selges av Skotselv Grendeutvalg og kan bestilles av aamund2na@hotmail.com.

 

 
Folkelig og frilynt. Buskerud Folkehøgskole Heimtun 100 år  
 

Buskerud Folkehøgskole er 100 år. Skolens historie representerer en viktig del av historien om frilynt folkehøgskole i Norge, en interessant bit av skolehistorien i Eikerbygdene med omland, og en spennende del av historien til bygda Fiskum.

Redaksjonsutvalget har ønsket ei bok som forteller noe om det mangfoldige livet som har blitt levd og som fortsatt leves rundt en folkehøgskole som Heimtun. Gjennom en hardt tilkjempet kronologi legges det fram en vital del av Øvre Eikers histiorie, sett gjennom perspektivet til en folkehøgskole.

Boka kan kjøpes ved å kontakte skolen: Buskerud Folkehøgskole, 3322 Darbu - tlf 31909690 - e-post: postmaster@buskerud.fhs.no

 

 
Fuglelivet i Øvre Eiker  
 

"Fuglelivet i Øvre Eiker" fra NOF Øvre Eiker lokallag dokumenterer et utrolig riokt fugleliv i en liten innlandskommune. Status for fuglenes bidrag til det biologiske mangfoldet i kommunen presenteres her for publikum gjennom 232 sider og nær 230 fargebilder. Vi får en detaljert gjennomgang av de 258 artene som er observert i kommunen og med status for hver enkelt art sin forekomst. Dette utdypes også gjennom kapitler om endringer i fuglefaunaen, høydepunkter på observasjonsfronten og omtale av rødlistearter.

Boka kan kjøpes fra NOF Øvre Eiker lokallag - Naturvernforbundet i Buskerud tlf 32 75 05 04 - e-post:pedroklu@online.no - Servicesenteret på Rådhuset i Øvre Eiker, Hokksund og lokale bokforretninger. Boka kan bestilles fraktfritt fra NOF sin egen bokhandel: Natur og Fritid as, www.naturogfritid.no - tlf 38 39 35 75 - e-post: post@naturogfritid.no

 

 
Norske dukker 1770-1970  
 

Boken om norske dukker er historien om den store gleden i mange norske pikers barndom og lek, et herlig gjensyn med pikeårenes "lille venn" og "venninde".

I tillegg til alle dukkene som vises og deres historie, fortelles også historien om norsk barnekultur, industrihistorie og lokalhistorie.

For den som er interessert i Eikers lokalhistorie, vil de fire sidene om Hokksund Byste-og Dukkefabrikk ha spesiell interesse. Denne lille fabrikken, som lå på gården Volstad ved Hokksund, var i drift fra 1949 til 1956. Boka forteller historien om denne lille industribedriften og viser bilder av dukkene som ble laget der.

Boka selges i bokhandelen Akademika Hokksund, men kan også lånes på Øvre Eiker bibliotek.

 

 
Eikerbygdas sanger  
 

Per Ivar Søbstad har i flere år arbeidet med å samle sangtekster fra Eiker. Nå har resultatet kommet mellom to permer - ikke mindre enn 189 tekster. Her finner vi både Tollef Skolemesters klassiske vise fra 1756 og revyviser fra den aller nyeste tid - et tidsspenn på 253 år!

Boka er illustrert av kunsteren Berit Skoland og fås kjøpt i lokale bokhandler.

Les mer på utgiverens nettsted

 
   
   
   
Bøker som kom ut i 2008:
 
   
Glimt fra Østsidas historie  
 

Blant de mange lokalhistoriske bøkene som har kommet ut i høst, finner vi en med tittelen "Glimt fra Østsidas historie". Den tar for seg historien til den nordre delen av det som i gamle dager ble kalt "Sandenfjerdingen" eller "Syltebygda", med skolekretsene Fjerdingstad og Dramdal. Vi befinner oss med andre ord på østsiden av Drammenselva.

Boka er et resultat av mange års innsats med innsamling av opplysninger om gårdshistorie, stedsnavn og gamle hustufter. Det var Jon Horsrud som sto i spissen for dette prosjektet. Han døde sommeren 2007, 90 år gammel, men heldigvis har slektninger, naboer og venner sørget for at arbeidet ble fullført og utgitt i bokform.

Boka inneholder tilbakeblikk til forhistorisk tid og gamle sagn så vel som artikler fra nyere tid om emner som jord-og skogbruk, "myrmenn", bygging av bru over Drammenselva og Christopher Hornsrud, Arbeiderpartiets statsminister.

Noe av det mest verdifulle med boka er det vedlagte kartet, der 188 boplasser og andre stedsnavn er tegnet inn. Gjennom det blir mye viktig lokalhistorisk informasjon bevart for ettertiden!

 

 
Eikerminne 2008  
 

Eikerminne 2008 setter fokus på et tema som det er skrevet lite om fra før, nemlig sykdom og helsevesen i Eikerbygdene gjennom tidene.

Her er det artikler om kolera og tuberkulose, om Hokksund Kurbad og om sanitetsforeningene i bygda. Det er stoff om Buskerud Amts første fattigsykehus, som ble anlagt i Hokksund i 1786, og vi kan lese om leger og jordmødre som har virket på Eiker opp gjennom tidene. Videre er det litt om Skarrud barnehjem og personlige minner fra møtet med helsesøster på folkeskolen.

Historielagets 60-årsjubileum markeres med en prolog skrevet av Ingrid Engerud. En annen artikkel markerer 50-årsjubileet for byggingen av ny bru i Hokksund. Dessuten får vi vite hva prosten på Nedre Eiker opplevde solformørkelsen for mer enn 50 år siden og hva prestefruen i Bakke skrev om konfirmasjon på landbygda.

Innholdsfortegnelse

Boka selges av Eiker Arkiv og kan bestilles av historielaget@eiker.org

 

 
Drammensvassdraget - fra fjord til fjell  
 

Det er firkløveret Tom Helgesen, Svein Grønvold, Tor Møllebak og Tom Schandy som står bak boka "Drammensvassdraget" - med undertittel "fra fjell til fjord". Boka er en lett blanding av natur og kulturhistorie, med mange flotte illustrasjoner - både nye naturfotografier og gamle foto med stor historisk verdi.

Vi følger vassdraget fra fra det spede begynnelse - Hardangervidda og Fillefjell i nord og Hillestadvannet i Vestfold i sør - til elva renner ut i Drammensfjorden. Eiker har en snetral plass - med industri, tømmerhengsler, laksefiske og annen historikk knyttet til elva. Eiker Arkiv har bidratt med foto til boka, og eksemplarer kan bestilles ved å henvende seg til historielaget@eiker.org

 

 
Holtefjell  
 

Holtefjell ligger like nord for Hokksund i Øvre Eiker og er et naturområde som er ganske enestående ved at det er sentralt beliggende nær store befolkningskonsentrasjoner, og samtidig er det indre Holtefjellplatået et område som er temmelig uberørt av inngrep.

Boka utgis av Søbstad Musikk og Data og inneholder en grundig beskrivelse av alle aspekter ved Holtefjell: natur, turopplevelser, plante- og dyreliv, stedsnavn, sagn og historier, bygdeborger, gruvedrift, boplasser, livet på boplassene, skolekretsene fra omgangsskoler til fastskole og om krigsårene. Boka vil inneholde mange flotte naturfotografier og 20 illustrasjoner av billedkunstneren Berit Skoland. Se også omtale på eikerbygda.no

 
   
   
   
Bøker som kom ut i 2007:
 
   
Mjælkekuer og meieridrift  
 

På Eiker heter det mjælk og ikke melk... Boka "Mjælkekuer og meieridrift" er ingen fullstendig beretning om krøtterholdets historie i Eikerbygdene, men det gir mange og interessante glimt av kuas omskiftelige tilværelse i bygda vår.

Den første kua kom til Eiker i yngre steinalder, og storefeholdet har seinere vært en viktig del av bygdas økonomi. Utviklingen nådde en topp på slutten av 1800-tallet, da det fantes ku på så å si hver eneste gård og husmannsplass - over 1200 melkeprodusenter var det på Eiker på den tida da de første meieriene ble anlagt. Vi fikk etter hvert både små og relativt store meierier - Varlo, Bakke, Lilleås, Burud, Hokksund, Vestfossen, Fiskum, Skotselv, Bingen, Krokstad, Mjøndalen og Eiker.

Bidragene er skrevet av Johan O. Stenshorne, Per P. Fossen, Per Aker og Bent Ek. Boka selges av Eiker Arkiv og kan bestilles av historielaget@eiker.org

 

 
Eikerminne 2007  
 

Eiker Historielags årbok "Eikerminne" har i år samferdsel som hovedtema. Øivind Moen har skrevet en artikkel om Randsfjordbanen, med vekt på åpningen i 1866, og Bent Ek har en artikkel om dampskipstrafikken på Drammenselva - et hittil nokså lite omskrevet kapittel i bygdas historie.

Åsne Marhaug har tatt for seg overnattingssteder i Hokksund før i tida, og fra Hilda THorsby har vi fått flere små bidrag om trafikkforholdene på Ytterkollen. Dessuten har vi tatt med et par gamle artikler fra Drammens Tidende, som forteller om landets første bussrute: Fra Drammen til Krokstadelva.

Innholdsfortegnelse

Boka selges av Eiker Arkiv og kan bestilles av historielaget@eiker.org

 

 
Minnebok for Vestfossen  
 

 

"Minnebok for Vestfossen" feirer i år et 10-årsjubileum, i og med at heftet kom ut første gang i 1997 under tittelen "Julehefte for Vestfossen". Redaktør Stein Andersen presenterer igjen en samling av minner både fra året som gikk og fra Vestfossen i tidligere tider. Vi finner både dikt og små historier fra dagliglivet, samt en rekke fotografier.

Mer informasjon på www.minneboka.no

 

Skotselv før i tida
 

Høsten 2007 er det tolvte gang at Skotselv grendeutvalg utgir det lille heftet "Skotselv før i tida". Heftet er som før på rundt 50 sider og fullt av spennende lokalhistorie - kanskje mest for folk med tilknytning til Skotselv, men mye kan nok også være interessant lesning for andre.

Innholdsfortegnelse

Boka selges av Skotselv Grendeutvalg og kan bestilles av aamund2na@hotmail.com

 

Hassel Jernverk
 

Ole Jan Berg har i dette heftet gjort historien om Hassel jernverk tilgjengelig. Han har spesielt skrevet om driften og privilegiene.

Det er mange grunner til å ønske denne boka velkommen. Det er viktig at framstillingen om Hassel jernverk er riktig. Ole Jan Berg er med bakgrunn i arbeidet med sin hovedoppgave den som kan deler av historien om verket best.

Skotselv grendeutvalg har som mål å gjøre Hassel jernverk mer synlig i bygda og har derfor bidratt til at boka kom ut. Øvre Eiker kommune og Modum kommune har også gitt tilskudd.

Boka selges av Skotselv Grendeutvalg og kan bestilles av aamund2na@hotmail.com.

 
   
   
Flere bøker om Eiker