Søketips!

Bruk '*' til å erstatte deler av søkeordet - f.eks. vil et søk på "arkiv*" returnere alle sider som har ord som begynner på "arkiv". Et søk på "*arkiv" returnerer alle sider med ord som slutter på "arkiv". Likeledes vil et søk på "*arkiv*", returnere svar på alle ord som inneholder "arkiv" i en eller annen form. Bruk '?' for å erstatte bokstaver når du ikke kjenner stavemåten.  Et søk på"ar??v" vil returnere alle sider med femstavelseord som begynner med "ar" og slutter med "v".
Du kan foreta eksakt søk ved å inkludere apostrofer i søket. Et søk på "eiker arkiv" vil bare gi svar der benevnelsen 'eiker arkiv' inngår. Ved denne søkemetoden vil en altså ikke få returnert sider der disse ordene er brukt separate.

Du kan søke i leksikon eller benytte fritekstsøket under
Får du ikke de svarene du ønsker, prøv et søk i Google
Google: