De reisende i Buskerud
 

               
Prosjektbeskrivelse
 
Samarbeidspartner:
 
Prosjektet støttes av:

Registrering av de reisendes kulturminner i Buskerud

Dette prosjektet har hovedfokus på registrering av faste fysiske kulturminner etter de reisende - også kalt romanifolket eller tatere. Dette dreier seg om stedsnavn, reiseruter, leirplasser og boplasser. Samtidig vil vi ta vare på de muntlige tradisjonene og fortellingene som dukker opp og registrere gjenstander og gamle fotografier.

Vi legger særlig vekt på å få samlet inn stoff om de siste 50-100 årene, og vil derfor gjerne komme i kontakt med alle som har noe å fortelle, både blant de reisende selv og fastboende som har kjennskap til leirplasser og boplasser. Resultatene av prosjektet vil bli presentert i et stort skandinavisk prosjekt med navnet "Reisendekartet", men underveis kommer vi også til å presentere det vi finner på disse nettsidene.

   
Buskerud fylkeskommune
   
Flå kommune
 
 
Nyheter og artikler
30.09.2011 SKYSSTASJONER I HEMSEDAL
30.09.2011 HAUGEN PÅ GOL
30.09.2011 NYLENDE PÅ GOL
30.09.2011 TATERMOEN PÅ GOL
30.09.2011 DJUPEDALEN PÅ GOL
Arkiv med eldre nyheter og artikler
   
Nore og Uvdal kommune
   
Øvre Eiker kommune
 
   
   
 
Kartlegging av de reisendes kulturminner
De reisende, også kjent som romanifolket eller tatere, er en minoritet som tradisjonelt har blitt glemt og oversett i arbeidet med lokalhistorie og kulturminnevern. Også denne folkegruppen kan knyttes til fysiske kulturminner, som stedsnavn, reiseruter og leirplasser – og etter hvert som de ble bofaste også til faste boplasser. Arkivene inneholder mye materiale om det reisende folket, og ikke minst er det mange av de reisende som har interessante og verdifulle historier å fortelle. LES MER